Realizačný tím

Strojárska Projekcia

Vedúci projekcie

Ing. Peter Jasenák -045 / 678 19124

Samostatní projektanti

Ing. Mário Beňo -045 / 678 19127
Ing. Juraj Lancko -045 / 678 19125
Jaroslav Sekereš -045 / 678 19127

Copyright 2013